Zwembad en sporthal “De Hardenberg” Finsterwolde – deel 2

Tijdlijn Inleiding Dit BOB-artikel over de Hardenberg bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat uitgebreid in op de historie van het complex tot 2010 toen het geheel nog onder de gemeente Reiderland viel. Vanwege de overzichtelijkheid is dat deel in een apart artikel geplaatst. ( Is nog in bewerking.) Het tweede deel, dit artikel, […]

Garantstelling sociale woningbouw – brief aan raadsleden 9-9-2021

Op 20 september 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verlengen van een overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een landelijke organisatie die geen geld uitleent, maar borg staat voor een lening die een woningcorporatie is aangegaan. Het zou leiden tot een lagere rente op de lening en een […]

Oldambt en democratie – de rekenkamer

Inleiding Het politieke bestuur in een gemeente is zodanig opgezet, dat de dagelijkse leiding in handen is van de burgemeester en wethouders (college van B & W). Daarnaast mag de gemeenteraad één keer in de maand over een beperkt aantal zaken beslissen, maar haar belangrijkste taak zou vooral het controleren van het college van B […]