Gemeentebegroting 2015 – slappe hap

Lastenverzwaring voor de burger ipv bezuinigen.
De gemeente Oldambt komt op de begroting van 2015 ca € 6 miljoen te kort. Om dat op te vangen, hebben de verantwoordelijke politieke partijen (CDA, PvdA, PvhN en SP) zogenaamde bezuinigingen bedacht.
Bij bezuinigen denk je aan minder uitgeven, maar helaas heeft het woord in de politiek een andere betekenis. De uitgaven worden bijna niet verlaagd, maar de burgers, u en ik dus, moeten nog meer geld aan de gemeente betalen. Met name de huizeneigenaren moeten weer bloeden voor bestuurlijke incompetentie en lafheid waardoor de OZB niet met 2%, maar met 10% wordt verhoogd.

Lafheid ja, omdat de 4 collegepartijen niet het lef hebben om in de eigen uitgaven te snijden. De gemeente Oldambt leeft al jaren ver boven haar stand. In 2015 betaalt de gemeente straks alleen al aan rente op haar schulden € 3,7 miljoen. Daar kun je een hoop leuke dingen mee doen. De totale schuld eind 2015 bedraagt zo’n € 86 miljoen. Daar zit bijvoorbeeld de voorfinanciering in van lopende projecten als het Cultuurhuis. Omgerekend per inwoner bedraagt de schuld € 2595,-.

Bezuinigingen klinkt stoer naar de buitenwereld toe, maar het zijn holle woorden. Er wordt in werkelijkheid slechts € 1,5 miljoen minder uitgegeven, € 1,5 miljoen moet de burger extra opbrengen, € 1,2 miljoen wordt bijeengesprokkeld via boekhoudkundige trucjes als versneld afschrijven en het resterende bedrag van € 1,4 miljoen wordt uit de spaarpot gehaald.
Zie onderstaande tabel.

Oplossing tekort 6 miljoen volgens college B & W (CDA, PvdA, PvhN en SP)

VoorstelOpbrengsten
Verlaging van de uitgaven € 1.555.000,-
Verhoging van de opbrengsten € 1.520.000,- (OZB)
Administratieve maatregelen € 1.265.000,- (o.a. versneld afschrijven)
Onttrekkingen aan reserves € 1.460.000,-

De bezuinigingen voor de komende jaren zijn extra hoog, omdat de problemen van dit jaar (2014) zijn doorgeschoven naar de komende jaren. Begin dit jaar moesten we immers naar de stembus om een nieuw clubje gemeenteraadsleden te kiezen. Het regerende college wilde graag herkozen worden en gaat u als burger in een verkiezingsjaar niet plagen met lastenverzwaringen of andere onvriendelijke zaken. Het toen al aanwezige tekort is opgevangen met geld dat de gemeente kreeg uit de verkoop van Essent bedrijfsonderdelen. Potverteren dus. Dank u wel PvdA, CDA en GL/PO. Het ironische is, dat PvdA en CDA weer in het college kwamen en het poppetje van GL/PO (Bard Boon) nu voor de PvhN ook weer mee mag doen als wethouder. Alleen de SP is nieuw.

Het is toch niet zo moeilijk om serieus te bezuinigen. De begroting voor 2015 bedraagt € 137 miljoen. Daarvan is 6 miljoen 4,3%. Stap van politieke stokpaardjes af en verlaag alle uitgaven met 4,3% en je bent klaar. Dat is nog eens een tamelijk gering percentage ook.
Maar helaas gebeurt dat niet. Sterker nog, de burger mag nog meer betalen voor het gebrek aan politieke lef. Meer daarover in het volgende hoofdstuk.


Verborgen lastenverhogingen

In de begroting van 2015 worden diverse geniepige verhogingen doorgevoerd.
Lees en huiver.

1 – Afvalstoffenheffing
In 2015 betalen huishoudens geen vast bedrag meer voor het leeghalen van de grijze en groene afvalcontainer, maar alleen nog per keer dat de grijze container wordt leeggehaald. Inderdaad u leest het goed. Er hoeft opmerkelijk genoeg niet voor de groene container te worden betaald. De tariefsopbouw is als volgt. Het vastrecht bedraagt € 163,- en per keer dat de container wordt geleegd, kost dat € 5,10 . Het zogenaamde diftar systeem.
Ik vind het op zich geen slecht idee. Wie veel afval heeft, betaald daar voor en wie weinig rommel produceert, heeft ook weinig kosten. De gemeente heeft de volgende tabel in haar begroting opgenomen.

20142015
€ 240,-€ 220,-

Dat lijkt mooi die verlaging, maar het is appels met peren vergelijken. Waarom?
In 2014 betaalde de burger een vast bedrag, maar in 2015 is dat afhankelijk van het aantal keren dat de grijze container bij de weg wordt gezet. De gemeente gaat uit van 11x per jaar, dus minder dan 1x per maand tegen nu 2x per maand. Zeker ’s zomers zal de grijze bak elke 14 dagen langs de weg worden gezet om stankoverlast te voorkomen.
Het lijkt dus net alsof je minder gaat betalen, maar schijn bedriegt. Die 11x is zodanig gekozen dat het bedrag rond de € 220 uitkomt. (163 + 11x 5,10 = € 219,10 .

Wanneer we uitgaan van een realistischer prognose, namelijk in de warme 6 maanden 2x per maand en de rest 1x geeft dat 12 + 7 = 19x leeghalen. Dan wordt de heffing € 260 (163 + 19x 5,10). Dat is een verhoging van ruim 8%. Dat is iets heel anders dan de misleidende verlaging!

Jaren te veel betaald
Het is trouwens opmerkelijk dat wij als burgers al jaren teveel afvalstoffenheffing betalen. In de begroting van 2014 werd voorgesteld om het tarief van de grijze container met € 25,- te verlagen. Helaas is daarover niets terug te vinden in de nieuwe begroting. Dat geld is dus in de grote pot verdwenen.

2 – Kosten kwijtschelding
De gemeente vond dit jaar ca. 1200 huishoudens zo zielig, omdat ze te weinig inkomsten hadden, dat zij daarom de afvalstoffenheffing niet hoefden te betalen. Maar die rekening moet wel door iemand worden betaald en dat mogen de inwoners doen, die nu al het volledige bedrag moeten ophoesten. Dat extra bedrag is ca € 18,-.
Waarom beneden een bepaalde inkomstengrens keihard alles kwijtschelden? Is een korting dan niet meer op z’n plaats? Is een stuk eerlijker. Nu kunnen de “kwijtgescholdenen” ook nog eens onbeperkt afval produceren. Kost hun immers toch niks.

3 – De OZB
Kom ik bij de druppel die de spreekwoordelijke emmer liet overlopen wat betreft het stelen van geld door de gemeente uit mijn portemonnee. In mijn ogen is overigens iedere vorm van belastingheffing een vorm van diefstal door de overheid. De overheidsrovers heb je op allerlei niveaus, landelijk, provinciaal, waterschappen en gemeenten. Akkoord, zonder geld kan een overheid haar taken niet uitvoeren. Punt is wel, dat er enorme bedragen verspild worden.

De grootste melkkoe van gemeenten is de belasting op huizen en gebouwen, de Onroerende Zaak Belasting (OZB). De gemeente Oldambt heeft besloten om de OZB met maar liefst 10% te verhogen, omdat de verantwoordelijk politici van CDA, PvhN, PvdA en SP niet capabel genoeg zijn om de uitgaven aan de inkomsten aan te passen.

Onderstaande tabel toont de OZB-waarde voor verschillende huizenprijzen per jaar.

OZB-waarde201320142015
€ 150.0000,-€ 306,30€ 337,35€ 379,18
€ 200.0000,- € 408,40€ 449,80€ 505,58
€ 250.0000,-€ 510,50€ 562,25€ 631,97

In diverse berekeningen neemt de gemeente een woning van € 150.0000,- als gemiddelde woningprijs. (Uitgerekend door het CBS.) Bovenstaande tabel laat nog eens pijnlijk zien hoe hard de OZB in 2 jaar is gestegen. Doet de gemeente iets extra’s voor u en mij voor dat geld? Nee, alleen maar minder.

Het is erg zuur om te zien dat in de stad Groningen de OZB een stuk lager is. Uitgaande van een huis van 2 ton bedroeg “in Stad” de OZB in 2013 € 296,- en in 2014 € 326,-. De gemeente Oldambt staat in de top 10 van armste gemeenten. Toch meent de gemeente haar burgers verder te moeten uitpersen. Dit is nogmaals de bevestiging dat Oldambt een veel te grote broek aan heeft.

 

4 – Extra precarioheffing
Precarioheffing is een mooi woord voor belasting die ondernemers moeten betalen voor bijvoorbeeld reclameborden die op straat staan (los van de bestaande gevelbelasting) en terrasjes van horecazaken.
Vanaf 2015 gaat de gemeente het precariorecht uitbreiden en wel met een heffing op kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen. Dat moet maar liefst € 500.000,- opleveren. U denkt misschien, “wat heb ik daar als burger mee te maken?”. Nou meer dan u denkt. Weliswaar moet de precarioheffing worden betaald door de bedrijven als Essent en het Waterleidingbedrijf, maar die zullen dat gaan doorberekenen in hun tarieven richting de burger, zodat u indirect toch weer de gemeentelijke precario betaalt. Een snelle berekening laat zien dat per huishouden ca € 29,- op tafel moet worden gelegd. (Berekening: 17.000 huishoudens gedeeld door € 500.000 .)


Energiebesparing met o.a. zonnepanelen

In de begroting staat een wel heel erg optimistisch stukje over energiebesparing.
Uit de spaarpot wordt 1 miljoen euro gehaald om te investeren in zaken als zonnepanelen en zuinige verlichting. Hoe dat gerealiseerd gaat worden is niet duidelijk. Wel zou volgens de bedenkers van het plan het eerste jaar al een besparing van € 70.000,- moeten opleveren en in de jaren daarna maar liefst € 140.000,-. Voor het gemak wordt de investering van € 1 miljoen weggemoffeld. Dat geld zit niet meer in de reservepot en komt ook niet terug.
Bij zonnepanelen duurt het 8 tot 10 jaar om de kosten terug te verdienen. Pas daarna boek je winst. De besparing met ledlampen is veel interessanter. Ondanks de veel hogere aanschafprijs kan afhankelijk van het aantal branduren de lamp in 1 jaar worden terugverdiend.


Voorbeelden geldverspilling
  • aanpak rotonde Oldambtplein
  • aanleg fietsbrug Blauwe loper. De provincie betaalt € 5 miljoen, Oldambt € 0,5 miljoen. Maar voor onderhoud/bediening is wel jaarlijks € 50.000 nodig.
  • Bouwkosten nieuwe Klinker. Onnodig extra kosten door geklungel met Benus. Het College heeft het spel slecht gespeeld. Eerst had moeten worden uitgezocht wat andere bedrijven vragen voor het afbouwen. Daarna weet je of de extra meerkosten van Benus redelijk zijn. Nu totaal verkeerd gegokt waardoor de burger extra 1,5 miljoen mag ophoesten.

Actie

Wat kunt u als burger doen om de verantwoordelijke politici van het CDA, PvdA, PvhN en SP tot de orde te roepen?
Stuur een protestmail naar de wethouders en raadsleden. Hun mailadressen staan op de website van de gemeente of klik op de knoppen onderaan deze tekst.
Spreek de wethouders en raadsleden persoonlijk aan als u één van hen ontmoet.
Pak de telefoon en bel ze op.
Laat in alle gevallen duidelijk merken dat u het niet eens bent met de gang van zaken. O ja, kan me voorstellen dat uw ergernis groot is, maar blijf altijd netjes. Schelden of slaan is verboden.

E-mailadres raadsleden en E-mailadres College van burgemeester en wethouders

1 antwoord
  1. r.h.adam zegt:

    Ze hebben vorig jaar de bewoners gevraagd om tips aan te geven om te bezuinigen,er zijn veel tips aangedragen maar ze zijn in de doofpot beland. Dus ik vind veel punten op je site juist weergegeven. Ga zo door!
    mvg roelf

Reacties zijn gesloten.