Voor het schrijven van een artikel, meestal dossier genoemd, maakt BOB gebruik van openbare bronnen. Soms wordt er gebruik gemaakt van inside informatie, maar liever niet. Wat op deze site geschreven wordt, moet ook door anderen gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast zal indien nodig een Wob-procedure worden opgestart om informatie van de gemeente los te krijgen. (Wob = Wet Openbaarheid van Bestuur. Het geeft burgers de mogelijkheid geeft om informatie bij overheden op te vragen. Een soort breekijzer.)