Gemeentebegroting 2015 – slappe hap

Lastenverzwaring voor de burger ipv bezuinigen. De gemeente Oldambt komt op de begroting van 2015 ca € 6 miljoen te kort. Om dat op te vangen, hebben de verantwoordelijke politieke partijen (CDA, PvdA, PvhN en SP) zogenaamde bezuinigingen bedacht. Bij bezuinigen denk je aan minder uitgeven, maar helaas heeft het woord in de politiek een […]

Dossier failliete Jeugdtheaterschool

update 11-2-2015 Het is een lastig dossier vandaar dat het niet echt opschiet. Wel heeft het onderzoek zoveel interessant materiaal opgeleverd, dat ik nu aan 2 dossiers tegelijk werk, namelijk de Theaterschool en de Muziekschool. Met name bij de laatste val ik af en toe bijna van mijn stoel van verbazing over de gang van […]