Waarom de gemeenteraad anders denkt dan de burger (2015)

De gemeenteraad zou een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn wil zij de belangen van de burgers goed vertegenwoordigen, maar helaas is dat niet het geval. Onderstaande tabel laat pijnlijk zien waar het mis gaat. Bijna de helft (44%) van de raadsleden werkt bij de overheid of bij een semi-overheidsbedrijf als de gezondheidszorg. In de echte maatschappij is dat ca 12%.
Slechts 4 personen (16%) zijn werkzaam in het bedrijfsleven.
Voor 3 van de 4 wethouders en de burgemeester geldt hetzelfde. Altijd werkzaam geweest bij de overheid of semi-overheid. Nog nooit in een echt bedrijf gewerkt.

Waarom is dat zo belangrijk? Het bedrijfsleven moet zelf de broek ophouden. Betekent concreet tegen zo laag mogelijk kosten en door efficiënt te werken geld proberen te verdienen. De inkomsten van gemeenten daarentegen zijn voor een groot deel afhankelijk van belastinggeld. Het meeste via de landelijke overheid en een deel via bijvoorbeeld de OZB. Geld tekort? Geen probleem, gewoon de belasting verhogen. Dat is een heel andere manier van denken. Daarnaast worden politieke beslissingen nogal eens genomen op basis van idealisme. En dat is niet altijd de voordeligste oplossing. Een gemeente hoort in mijn ogen het geld van haar burgers zo goed mogelijk te besteden. Daar hoort geen politiek hobbyisme bij.

Tabel 1 – Raadsleden (totaal 25) gemeente Oldambt beroepssector

PartijBedrijfsleven(semi-)OverheidUitkeringPensioen
CDA1--1
CU-1--
D66-2--
OA--1-
PvdA13--
PvhN-21-
SP122-
VCP-21-
VVD11--
vd Wal---1
Totaal41352
Opmerking: Enkele raadsleden werken in de zorgsector. Die zijn in de categorie semi-overheid ingedeeld. 1 raadslid VCP ontbreekt (update 4-4-2015)

Tabel 2 – Burgemeester en wethouders voormalige beroepssector

PartijBedrijfsleven(semi-)OverheidUitkeringPensioen
CDA (Van den Aker)-1--
D66 (burgemeester Smit)-1--
PvdA (Broekhuizen)-1--
PvhN (Boon)-1--
SP (Swagerman)1---
Totaal14--
Opmerking: Het raadslidmaatschap is een bijbaan. Burgemeester en wethouder is een fulltime baan.

Oplossing
Partijen zouden zelf moeten zorgen voor een evenwichtige opbouw van hun kandidatenlijst. Dat is niet gemakkelijk, want er zijn maar weinig mensen lid van een politieke partij.  Onder de mensen die het wel zijn, is de animo om in de raad te gaan zitten niet groot, o.a. wegens tijdgebrek. Daar kun je als partij best iets aan doen door er voor te zorgen voor dat je raadsleden zo efficiënt mogelijk werken. Dat betekent dus niet iemand een 100-pagina’s tellend rapport laten doorlezen, maar alleen een samenvatting van 1 pagina met voor- en nadelen.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een ambtelijk advies.
Dat advies moet in heldere taal geschreven zijn, dus niet in formele, ambtelijke volzinnen. Ook weer maximaal 1 A4 en vervolgens de voor- en nadelen. Bij belangrijke zaken zou een onafhankelijke rekenkamer een second opinion kunnen uitbrengen.
En wat is er overigens op tegen om de burger zelf te laten stemmen over de maandelijkse beslissingen die de raadsleden nemen? Technisch gezien is het niet moeilijk om de burger aan de hand van z’n Sofi-nummer digitaal te laten stemmen. Komt al aardig in de buurt van mijn ideaal waarbij de raad alleen nog een advies geeft en ik als burger zelf wel of niet akkoord ga met een raadsvoorstel.

Glasvezel in het Oldambt?

Inleiding
Op initiatief van de gemeente Oldambt is in september 2013 de stichting Oldambt Verbindt opgericht.
Deze stichting moet er voor gaan zorgen dat naar ieder huisje en boerderij in de gemeente Oldambt een glasvezelverbinding wordt aangelegd. Het belangrijkste voordeel van een glasvezel t.o.v. kabel (bijv van Ziggo) of ADSL (o.a. KPN, XS4ALL) is dat je zeer snel kunt internetten.

De reden dat commerciële bedrijven dat niet doen, is simpelweg een kwestie van kosten. Het aanleggen van glasvezel van huis tot huis in een dorp of stad is al duur. Maar een boerderij in de polder aansluiten, is helemaal een kostbare zaak. Een bedrijf verdient die kosten nooit weer terug. Door het oprichten van een coöperatie waarvan alle deelnemers ook eigenaar zijn, denkt de gemeente via Oldambt Verbindt de kosten wel beheersbaar te houden. Het komt er op neer dat de bewoners in de dichtbevolkte gebieden, zoals Winschoten, gaan betalen voor de huisjes en de boerderijen in het buitengebied.
Om het project verder uit te werken, heeft de gemeente de stichting € 35.000,- gegeven.

Update 4-2-2015: De oorspronkelijke website van Oldambt Verbindt is al een aantal dagen niet meer in de lucht. Betekent dat diverse links in dit artikel ook niet meer werken. Na een aantal maanden is de vernieuwe website weer actief.


Waarom glasvezel?
Volgens Oldambt Verbindt zou de leefbaarheid van het Oldambt ernstig in gevaar komen als er geen snel internet in dunbevolkte gebieden beschikbaar zou zijn.
Dit is o.a. nodig voor mensen die willen thuiswerken of om ouderen langer thuis te laten wonen. Via een camera kan de zorginstelling dan met zo’n ouder iemand communiceren. De beste oplossing hiervoor zou een glasvezel naar ieder huisje en boerderij zijn.

Dat idee is vooral gebaseerd op een rapport van promovendus Koen Salemink die daar op mocht promoveren bij landbouweconoom Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarom staan dus ook beider namen op de omslag van het rapport. (Overigens is een landbouweconoom iemand die o.a. weet hoeveel kippen in een varkenshok passen en als de econoom heel goed is in z’n vak, kan hij/zij zelfs vertellen hoeveel varkens in een kippenhok gaan.)
Het rapport is betaald door de Provincie Groningen uit een potje wat o.a. bedoeld is om projecten over krimp te financieren. Politici zien krimp vooral als een probleem. Dat is mooi, want dat kunnen allerlei projecten worden opgestart en mensen aan het werk worden gezet met schrijven van rapporten en houden van seminars. Kortom, er kan lekker veel belastinggeld worden rondgepompt. Maar is krimp werkelijk een probleem? Nee, meestal niet, maar wel in de hoofden van politici, maar daar kom ik in een ander artikel nog wel eens op terug.


Sympathiek plan, maar…..
Om Oldambt compleet van glasvezel te voorzien is een hoop geld nodig. Commerciële bedrijven zien er geen brood in, daarom heeft de gemeente iets anders bedacht. Er dient een coöperatie te worden opgericht waarvan de bewoners aandeelhouder kunnen worden of alleen maar een abonnement bij afsluiten. Maar dat levert voor de aanleg niet genoeg geld op. Aangezien de gemeente ook niet zo goed in de slappe was zit, heeft zij de ogen op “Brussel” gericht waar men een zak met geld hoopt te vinden. Dat is indirect belastinggeld van u en mij, alleen loopt het nu over een heleboel ambtenarenschijven waardoor er veel geld verloren gaat. Maar dat wordt voor het gemak maar even vergeten.
Het is mooi dat wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) babbelt met allerlei lieden in Brussel over centjes, maar misschien is het beter om eens naar de technische stand van zaken te kijken alvorens een hoop energie en geld te steken in een project wat misschien helemaal niet nodig is.


Beschikbare snelheden
De initiatiefnemers van Oldambt Verbindt willen een snelheid aanbieden van 100MBit up en down. De op dit moment in het Oldambt maximaal beschikbare download snelheid via Ziggo-kabel of ADSL is ca 50 MBit (up is 5MBit). Dat geldt ook voor de dorpen en buitengebieden zoals de polder. Ik heb even wat checks gedaan bij diverse providers en dat geeft onderstaande tabel. De snelheden gelden voor zowel de Ziggo-kabel (mits aanwezig) als ADSL (hier XS4ALL).

Tabel 1 – beschikbare snelheden internet in Oldambt (buitengebied+centrum Ws)

AdresMax. snelheid down/up
Nieuweschans, Hamdijk50/5MBit
Finsterwolde, Reiderwolderpolder50/5MBit
Nieuwolda , Hoofdstraat50/5MBit
Winschoten, Industrieweg50/5MBit

Nieuwe technieken
De technische ontwikkelingen op ADSL-gebied staan nog steeds niet stil. Zo biedt een aantal providers inmiddels VDSL aan. Dat betekent 100MBit down en 10MBit up. Ter vergelijking: wat Oldambt Verbindt via glasvezel aanbiedt, is 100MBit down en 100MBit up. Dat komt al aardig in de buurt en daarvoor hoeft geen coöperatie te worden opgericht noch hoeven de burgers daarvoor allerlei verplichtingen aan te gaan. Het is jammer dat uitgerekend de link naar een financiële onderbouwing op de website van Oldambt Verbindt ontbreek.

Glasvezel is overigens ook nu al beschikbaar in Oldambt. In Winschoten op de bedrijfsterreinen Hoogebrug, Reiderland en Rensel. In Scheemda op bedrijfsterrein Eextahaven en in Nieuweschans op bedrijfsterrein Bolwerck. Aansluitingen worden geleverd door o.a. de firma ipvisie (klik hier). Deze firma levert vrijwel overal in Oldambt een glasvezelverbinding.

Ook op draadloos internet gebied worden nog steeds mooie producten ontwikkeld. Het Amerikaanse bedrijf AOptix heeft een nieuw systeem ontwikkeld voor draadloos internet met snelheden tot 2000MBit over 10Km (klik hier). Het was oorspronkelijk bedoeld voor het Amerikaanse leger. Ideaal voor polders.

Niet nieuw, maar ook een mogelijkheid is het stapelen van ADSL-verbindingen. I.p.v. van 1 abonnement neemt iemand er nu bijvoorbeeld 4. Daardoor ontstaat in principe een 4-voudige snelheid. (Bijv. 4x 20MBit geeft 80MBit)


Snelheidsonkunde
Wat betreft de toepassingen lijken de initiatiefnemers geen idee te hebben van snelheden. Om bijvoorbeeld zorgbehoevende mensen thuis te monitoren zijn de huidige snelheden meer dan voldoende. De minimaal beschikbare abonnementen hebben een snelheid van 20MBit down/2MBit up (Ziggo 30/3). Daarmee kun je via een camera in realtime kijken wat er bij iemand thuis gebeurt.
Waarom een boer in de polder een glasvezelverbinding van 100MBit nodig zou hebben, zou ik graag eens uitgelegd zien.

Het is nogal lachwekkend om te denken dat je voor internetbankieren ook glasvezel nodig zou hebben. Daarvoor is zelfs de langzaamste verbinding meer dan voldoende.

De glasvezel gebruiken voor tv/radio is geen nieuwe toepassing. Beide zijn al te ontvangen via antenne, kabel en ADSL. In de afgelegen gebieden hangt aan de huizen een schotel waarmee men tv kijkt. Zelfs in de dichtbevolkte gebieden zie je het aantal schotels toenemen, omdat je voor een lagere prijs meer zenders ontvangt dan via de Ziggo-kabel.


Aanleg (glasvezel)kabel – geschiedenis herhaalt zich
Wat betreft de mogelijke aanleg van een glasvezelnet lijkt de geschiedenis zich te herhalen. In de jaren 70/80 werd door de gemeente Winschoten via het gasbedrijf de kabel voor radio en tv aangelegd. Toen nog een gemeentelijke organisatie. Een aantal jaren later werd de kabel verkocht aan de voorlopers van het huidige Ziggo. Nu maakt de gemeente zich sterk om opnieuw een kabel aan te leggen, maar dan via een andere organisatie, een coöperatie. Het gevolgd is dat particuliere bedrijven worden beconcurreerd met belastinggeld. Wanneer deze bedrijven daardoor verdwijnen en alleen de coöperatie zou overblijven, kan ik als consument niet meer van aanbieder wisselen. Concurrentie houdt juist bedrijven scherp en zorgt voor vernieuwing. En het zorgt voor een scherpe prijs.


Over de Stichting Oldambt Verbindt
Op de website van de stichting (klik hier) is geen contactadres te vinden of wie in het bestuur zitten, maar na wat speuren, komt het volgende te voorschijn. Voorzitter is Elles Bulder (Scheemda, eigenaar onderzoeksbureau Elles Bulder), secretaris Thijs Huisman (eigenaar Huning’s Watersport en Zeilschool Blauwestad), penningmeester Hennie Sanders (directeur Oosterlengte). Andere bestuursleden zijn Jaap Hansen (onderwijs), Cor Boerma (o.a. Boerma autoschade Winschoten), Jan van Erp (Midwolda, melkveehouder en voorzitter LTO Noord Oldambt) en Hilde van Ree (woonstichting Het Groninger Huis).
De stichting Oldambt Verbindt heeft als adres Johan Modastraat 6 en dat is het gemeentehuis van Oldambt.
Het is opvallend, dat de bestuursleden van Oldambt Verbindt allemaal vertegenwoordigers zijn van organisaties of bedrijven, maar dat de gewone burger, die in de coöperatie het grootste deel van de kosten zal moeten opbrengen, door niemand wordt vertegenwoordigd.

De website van Oldambt Verbindt ziet er mooi strak uit. Helaas is de informatie niet altijd helder en bevat veel nietszeggende blabla zoals “Een bewezen manier van werken, die rekening houdt met onze behoeften” of “Oldambt Verbindt – omdat de band tussen dier en mens ons maakt wat we zijn”. Daarnaast goedkope bangmakerij dat ouderen eerder hun huis uit zouden moeten wegens het ontbreken van een glasvezel.

Op het belangrijkste punt, namelijk de kosten, ontbreekt de link naar een pagina waar dat zou worden uitgelegd. (klik hier – en kijk bij “Hoe zit dit dan in elkaar?”)

Veel tekst is zo algemeen, dat het lijkt of deze met knippen-en-plakken van een andere site is gecopieerd. Dat is heel goed te zien wanneer iemand zich aanmeldt via de knop “Ja, ik heb interesse”. Er verschijnt een invulformulier met de tekst “Laat hieronder alstublieft uw gegevens achter om op de hoogte te blijven van het nieuws rondom glasvezel in de gemeente Fryske Marren.” Ik dacht dat het om de gemeente Oldambt ging.
Helaas kan ik deze en bovenstaande fouten niet melden, omdat er geen contactadres op de site staat.

Tip: als de site potentiële deelnemers aan het project over de streep moet trekken, schrap dan driekwart van de tekst en breng het terug tot enkele pagina’s met daarop antwoorden op simpele vragen als wat kost het en hoeveel deelnemers zijn er nodig.
En zorg ook voor een algemeen reactieformulier.


Samenvattend – Bezwaren
Hoe sympathiek het plan voor het aanbieden van glasvezel via een eigen coöperatie ook klinkt, er zitten nogal wat haken en ogen aan.

1 – Snelheid
De snelheid van ADSL en Ziggo internet in Oldambt gaat nog steeds omhoog (nu max. 50/5MBit).
Het Amerikaanse bedrijf AOptix heeft een nieuw systeem ontwikkelt voor draadloos internet met snelheden tot 2000Mbit over 10Km (klik hier ). Het was oorspronkelijk bedoeld voor het Amerikaanse leger. Ideaal voor onrendabele gebieden, zoals polders.

2 – Keuzevrijheid welke leverancier wordt mogelijk beperkt
De huidige internet-leveranciers zijn particuliere bedrijven die straks door de coöperatie worden beconcurreerd met belastinggeld. Wanneer deze bedrijven daardoor verdwijnen en alleen de coöperatie zou overblijven, kan ik als consument niet meer van aanbieder wisselen. Concurrentie houdt juist bedrijven scherp en zorgt voor vernieuwing.

3 – Afgedwongen solidariteit
Inwoners in een grotere plaats zullen extra moeten betalen voor de huisjes en de boerderijen op het platteland. Wilt u dat?

4 – Oude wijn in nieuwe zak
De glasvezel gebruiken voor tv/radio is geen nieuwe toepassing. Beide zijn al te ontvangen via antenne, kabel en ADSL. In de afgelegen gebieden hangt aan de huizen een schotel waarmee men tv kijkt. Opvallend genoeg neemt in de dichtbevolkte gebieden het aantal schotels toe, omdat je voor een lagere prijs dan de kabel meer zenders ontvangt.

5 – OpenNet
De initiatiefnemers schermen met zelf bepalen van inhoud via OpenNet. Tja, zal wel, maar waarom zou ik me daar druk om maken?

6 – Onderhoud
Voor het onderhoud en reparaties zal een organisatie moeten worden opgezet. Dat kost ook geld. Die kosten zullen naar verhouding hoog zijn aangezien het Oldambt een klein gebied is.


Alternatief
Het aanleggen van glasvezel van huis tot huis is in mijn ogen peperduur en onnodig. Een veel goedkopere oplossing is het aanleggen van extra, lokale verdeelpunten (voor zover nog niet aanwezig) in een wijk of buurt en die onderling via glasvezel te verbinden. Het laatste stukje, de verbinding van zo’n verdeelpunt naar een huis kan dan gerealiseerd worden met de huidige koperdraden die ook voor de vaste telefoonaansluiting worden gebruikt. De op dit moment beschikbare snelheid komt al in de buurt van wat de plannenmakers van Oldambt Verbindt willen. En dat is echt meer dan genoeg voor een particulier of bedrijf. Mocht een bedrijf/particulier echt meer nodig hebben, dan is het mogelijk om lijnen samen te voegen (stapelen) waardoor een hogere snelheid ontstaat.

Opm: inmiddels is een 2e artikel over glasvezel op BOB geplaatst, namelijk “Oldambt en glasvezel – communicatie errors”.  Artikel staat hier

Gemeentebegroting 2015 – OZB verlagingssprookje

Maandag 10 november 2014 heeft de gemeenteraad uitgebreid gediscussieerd over de concept begroting van 2015. Over dat concept heeft BOB al eerder een uitgebreid artikel geplaatst. (Klik op de knop voor het oorspronkelijke artikel. ) De raad heeft enkele wijzigingen aangebracht die hieronder worden besproken.

Minder OZB, meer precario – De raad denkt dat u een beetje dom bent.
In het oorspronkelijke voorstel zou de OZB met 10% stijgen, maar dat is nu 8% geworden. Die ontbrekende 2% zou echter voor een tekort op de begroting zorgen. Daarom wordt de vanaf 2015 in te voeren belasting op kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen extra verhoogd. (Die belasting heet in ambtelijke taal precarioheffing.) De bedrijven die eigenaar zijn van de kabels en leidingen, bijvoorbeeld Essent (Enexis), zullen dat uiteraard aan hun klanten doorberekenen. Het gevolg is dus een iets minder hoge rekening van de gemeente, maar een hogere rekening van de betrokken bedrijven. Per saldo betaal je als burger nog steeds evenveel.

Ik heb de initiatiefnemer van dit plan, Gertjan Bolt van de ChristenUnie, via de mail tot 2x toe om een nadere toelichting gevraagd, maar helaas reageert hij niet. Een meerderheid van de raad bestaande uit CDA, ChristenUnie, PvdA, PvhN en SP vond het ook een mooi plan en ging er mee akkoord.

De kop van dit hoofdstuk had ook kunnen luiden “De burger voor de gek houden”. De opzet van deze site is u als burger te laten zien welke merkwaardige logica een groot deel van de raad hanteert. Helaas is dit daar weer een goed voorbeeld van.

Niet alleen reageert Gert Jan Bolt niet op mijn vraag over een extra toelichting, maar ook de overige partijen geven geen enkele toelichting over het hoe en waarom van dit voorstel. Hoe moet je als kiezer respect hebben voor een raad die niet met haar burgers communiceert.

Gemeentebegroting 2015 – slappe hap

Lastenverzwaring voor de burger ipv bezuinigen.
De gemeente Oldambt komt op de begroting van 2015 ca € 6 miljoen te kort. Om dat op te vangen, hebben de verantwoordelijke politieke partijen (CDA, PvdA, PvhN en SP) zogenaamde bezuinigingen bedacht.
Bij bezuinigen denk je aan minder uitgeven, maar helaas heeft het woord in de politiek een andere betekenis. De uitgaven worden bijna niet verlaagd, maar de burgers, u en ik dus, moeten nog meer geld aan de gemeente betalen. Met name de huizeneigenaren moeten weer bloeden voor bestuurlijke incompetentie en lafheid waardoor de OZB niet met 2%, maar met 10% wordt verhoogd.

Lafheid ja, omdat de 4 collegepartijen niet het lef hebben om in de eigen uitgaven te snijden. De gemeente Oldambt leeft al jaren ver boven haar stand. In 2015 betaalt de gemeente straks alleen al aan rente op haar schulden € 3,7 miljoen. Daar kun je een hoop leuke dingen mee doen. De totale schuld eind 2015 bedraagt zo’n € 86 miljoen. Daar zit bijvoorbeeld de voorfinanciering in van lopende projecten als het Cultuurhuis. Omgerekend per inwoner bedraagt de schuld € 2595,-.

Bezuinigingen klinkt stoer naar de buitenwereld toe, maar het zijn holle woorden. Er wordt in werkelijkheid slechts € 1,5 miljoen minder uitgegeven, € 1,5 miljoen moet de burger extra opbrengen, € 1,2 miljoen wordt bijeengesprokkeld via boekhoudkundige trucjes als versneld afschrijven en het resterende bedrag van € 1,4 miljoen wordt uit de spaarpot gehaald.
Zie onderstaande tabel.

Oplossing tekort 6 miljoen volgens college B & W (CDA, PvdA, PvhN en SP)

VoorstelOpbrengsten
Verlaging van de uitgaven € 1.555.000,-
Verhoging van de opbrengsten € 1.520.000,- (OZB)
Administratieve maatregelen € 1.265.000,- (o.a. versneld afschrijven)
Onttrekkingen aan reserves € 1.460.000,-

De bezuinigingen voor de komende jaren zijn extra hoog, omdat de problemen van dit jaar (2014) zijn doorgeschoven naar de komende jaren. Begin dit jaar moesten we immers naar de stembus om een nieuw clubje gemeenteraadsleden te kiezen. Het regerende college wilde graag herkozen worden en gaat u als burger in een verkiezingsjaar niet plagen met lastenverzwaringen of andere onvriendelijke zaken. Het toen al aanwezige tekort is opgevangen met geld dat de gemeente kreeg uit de verkoop van Essent bedrijfsonderdelen. Potverteren dus. Dank u wel PvdA, CDA en GL/PO. Het ironische is, dat PvdA en CDA weer in het college kwamen en het poppetje van GL/PO (Bard Boon) nu voor de PvhN ook weer mee mag doen als wethouder. Alleen de SP is nieuw.

Het is toch niet zo moeilijk om serieus te bezuinigen. De begroting voor 2015 bedraagt € 137 miljoen. Daarvan is 6 miljoen 4,3%. Stap van politieke stokpaardjes af en verlaag alle uitgaven met 4,3% en je bent klaar. Dat is nog eens een tamelijk gering percentage ook.
Maar helaas gebeurt dat niet. Sterker nog, de burger mag nog meer betalen voor het gebrek aan politieke lef. Meer daarover in het volgende hoofdstuk.


Verborgen lastenverhogingen

In de begroting van 2015 worden diverse geniepige verhogingen doorgevoerd.
Lees en huiver.

1 – Afvalstoffenheffing
In 2015 betalen huishoudens geen vast bedrag meer voor het leeghalen van de grijze en groene afvalcontainer, maar alleen nog per keer dat de grijze container wordt leeggehaald. Inderdaad u leest het goed. Er hoeft opmerkelijk genoeg niet voor de groene container te worden betaald. De tariefsopbouw is als volgt. Het vastrecht bedraagt € 163,- en per keer dat de container wordt geleegd, kost dat € 5,10 . Het zogenaamde diftar systeem.
Ik vind het op zich geen slecht idee. Wie veel afval heeft, betaald daar voor en wie weinig rommel produceert, heeft ook weinig kosten. De gemeente heeft de volgende tabel in haar begroting opgenomen.

20142015
€ 240,-€ 220,-

Dat lijkt mooi die verlaging, maar het is appels met peren vergelijken. Waarom?
In 2014 betaalde de burger een vast bedrag, maar in 2015 is dat afhankelijk van het aantal keren dat de grijze container bij de weg wordt gezet. De gemeente gaat uit van 11x per jaar, dus minder dan 1x per maand tegen nu 2x per maand. Zeker ’s zomers zal de grijze bak elke 14 dagen langs de weg worden gezet om stankoverlast te voorkomen.
Het lijkt dus net alsof je minder gaat betalen, maar schijn bedriegt. Die 11x is zodanig gekozen dat het bedrag rond de € 220 uitkomt. (163 + 11x 5,10 = € 219,10 .

Wanneer we uitgaan van een realistischer prognose, namelijk in de warme 6 maanden 2x per maand en de rest 1x geeft dat 12 + 7 = 19x leeghalen. Dan wordt de heffing € 260 (163 + 19x 5,10). Dat is een verhoging van ruim 8%. Dat is iets heel anders dan de misleidende verlaging!

Jaren te veel betaald
Het is trouwens opmerkelijk dat wij als burgers al jaren teveel afvalstoffenheffing betalen. In de begroting van 2014 werd voorgesteld om het tarief van de grijze container met € 25,- te verlagen. Helaas is daarover niets terug te vinden in de nieuwe begroting. Dat geld is dus in de grote pot verdwenen.

2 – Kosten kwijtschelding
De gemeente vond dit jaar ca. 1200 huishoudens zo zielig, omdat ze te weinig inkomsten hadden, dat zij daarom de afvalstoffenheffing niet hoefden te betalen. Maar die rekening moet wel door iemand worden betaald en dat mogen de inwoners doen, die nu al het volledige bedrag moeten ophoesten. Dat extra bedrag is ca € 18,-.
Waarom beneden een bepaalde inkomstengrens keihard alles kwijtschelden? Is een korting dan niet meer op z’n plaats? Is een stuk eerlijker. Nu kunnen de “kwijtgescholdenen” ook nog eens onbeperkt afval produceren. Kost hun immers toch niks.

3 – De OZB
Kom ik bij de druppel die de spreekwoordelijke emmer liet overlopen wat betreft het stelen van geld door de gemeente uit mijn portemonnee. In mijn ogen is overigens iedere vorm van belastingheffing een vorm van diefstal door de overheid. De overheidsrovers heb je op allerlei niveaus, landelijk, provinciaal, waterschappen en gemeenten. Akkoord, zonder geld kan een overheid haar taken niet uitvoeren. Punt is wel, dat er enorme bedragen verspild worden.

De grootste melkkoe van gemeenten is de belasting op huizen en gebouwen, de Onroerende Zaak Belasting (OZB). De gemeente Oldambt heeft besloten om de OZB met maar liefst 10% te verhogen, omdat de verantwoordelijk politici van CDA, PvhN, PvdA en SP niet capabel genoeg zijn om de uitgaven aan de inkomsten aan te passen.

Onderstaande tabel toont de OZB-waarde voor verschillende huizenprijzen per jaar.

OZB-waarde201320142015
€ 150.0000,-€ 306,30€ 337,35€ 379,18
€ 200.0000,- € 408,40€ 449,80€ 505,58
€ 250.0000,-€ 510,50€ 562,25€ 631,97

In diverse berekeningen neemt de gemeente een woning van € 150.0000,- als gemiddelde woningprijs. (Uitgerekend door het CBS.) Bovenstaande tabel laat nog eens pijnlijk zien hoe hard de OZB in 2 jaar is gestegen. Doet de gemeente iets extra’s voor u en mij voor dat geld? Nee, alleen maar minder.

Het is erg zuur om te zien dat in de stad Groningen de OZB een stuk lager is. Uitgaande van een huis van 2 ton bedroeg “in Stad” de OZB in 2013 € 296,- en in 2014 € 326,-. De gemeente Oldambt staat in de top 10 van armste gemeenten. Toch meent de gemeente haar burgers verder te moeten uitpersen. Dit is nogmaals de bevestiging dat Oldambt een veel te grote broek aan heeft.

 

4 – Extra precarioheffing
Precarioheffing is een mooi woord voor belasting die ondernemers moeten betalen voor bijvoorbeeld reclameborden die op straat staan (los van de bestaande gevelbelasting) en terrasjes van horecazaken.
Vanaf 2015 gaat de gemeente het precariorecht uitbreiden en wel met een heffing op kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen. Dat moet maar liefst € 500.000,- opleveren. U denkt misschien, “wat heb ik daar als burger mee te maken?”. Nou meer dan u denkt. Weliswaar moet de precarioheffing worden betaald door de bedrijven als Essent en het Waterleidingbedrijf, maar die zullen dat gaan doorberekenen in hun tarieven richting de burger, zodat u indirect toch weer de gemeentelijke precario betaalt. Een snelle berekening laat zien dat per huishouden ca € 29,- op tafel moet worden gelegd. (Berekening: 17.000 huishoudens gedeeld door € 500.000 .)


Energiebesparing met o.a. zonnepanelen

In de begroting staat een wel heel erg optimistisch stukje over energiebesparing.
Uit de spaarpot wordt 1 miljoen euro gehaald om te investeren in zaken als zonnepanelen en zuinige verlichting. Hoe dat gerealiseerd gaat worden is niet duidelijk. Wel zou volgens de bedenkers van het plan het eerste jaar al een besparing van € 70.000,- moeten opleveren en in de jaren daarna maar liefst € 140.000,-. Voor het gemak wordt de investering van € 1 miljoen weggemoffeld. Dat geld zit niet meer in de reservepot en komt ook niet terug.
Bij zonnepanelen duurt het 8 tot 10 jaar om de kosten terug te verdienen. Pas daarna boek je winst. De besparing met ledlampen is veel interessanter. Ondanks de veel hogere aanschafprijs kan afhankelijk van het aantal branduren de lamp in 1 jaar worden terugverdiend.


Voorbeelden geldverspilling
  • aanpak rotonde Oldambtplein
  • aanleg fietsbrug Blauwe loper. De provincie betaalt € 5 miljoen, Oldambt € 0,5 miljoen. Maar voor onderhoud/bediening is wel jaarlijks € 50.000 nodig.
  • Bouwkosten nieuwe Klinker. Onnodig extra kosten door geklungel met Benus. Het College heeft het spel slecht gespeeld. Eerst had moeten worden uitgezocht wat andere bedrijven vragen voor het afbouwen. Daarna weet je of de extra meerkosten van Benus redelijk zijn. Nu totaal verkeerd gegokt waardoor de burger extra 1,5 miljoen mag ophoesten.

Actie

Wat kunt u als burger doen om de verantwoordelijke politici van het CDA, PvdA, PvhN en SP tot de orde te roepen?
Stuur een protestmail naar de wethouders en raadsleden. Hun mailadressen staan op de website van de gemeente of klik op de knoppen onderaan deze tekst.
Spreek de wethouders en raadsleden persoonlijk aan als u één van hen ontmoet.
Pak de telefoon en bel ze op.
Laat in alle gevallen duidelijk merken dat u het niet eens bent met de gang van zaken. O ja, kan me voorstellen dat uw ergernis groot is, maar blijf altijd netjes. Schelden of slaan is verboden.

E-mailadres raadsleden en E-mailadres College van burgemeester en wethouders

Dossier failliete Jeugdtheaterschool

update 11-2-2015
Het is een lastig dossier vandaar dat het niet echt opschiet. Wel heeft het onderzoek zoveel interessant materiaal opgeleverd, dat ik nu aan 2 dossiers tegelijk werk, namelijk de Theaterschool en de Muziekschool. Met name bij de laatste val ik af en toe bijna van mijn stoel van verbazing over de gang van zaken.

Binnenkort publiceert BOB het dossier over de Jeugtheaterschool Oost-Groningen die op 4 augustus 2014 failliet werd verklaard. Een beschamend voorbeeld van geklungel met belastinggeld. Met daarin o.a. het volgende:

  • Een wethouder met 2 petten op.
  • Raadsleden die wegkijken of “slapen”.
  • Raadsleden die hun eigen beleid moeten beoordelen.
  • Hoe uiteindelijk €72.000,- wordt verknoeid.

Het dossier vertelt wie en welke partijen u en mijn geld hebben verkwist.