Dit is een bijlage bij het artikel “Zwembad en sporthal “De Hardenberg” Finsterwolde – deel 2.

Sportnota 2011
In 2010 is de gemeente Oldambt ontstaan door samenvoeging van Reiderland, Scheemda en Winschoten. Alle drie gemeenten hadden een eigen sportbeleid. Om dat te stroomlijnen, werd al in 2009 begonnen met het opstellen van een Sportnota die uiteindelijk in 2011 klaar was.
Wat in die nota geschreven staat, lijkt nog steeds leidend te zijn. Daarom komt het in dit BOB-artikel uitvoerig ter sprake.

En wat werd daarin gezegd over de zwembaden?
De gemeentelijke kosten voor de zwembaden in Oldambt bedroegen in 2009 bijna € 700.000,-. Dat vond men toen al te hoog. Vandaar dat in de nota een aantal suggesties werden gedaan om daar iets aan te doen. Het belangrijkste deel heb ik rood gekleurd.

Kosten terugbrengen 1 – besparen op inkoop en exploitatie
Citaat pagina 35-37:

De kosten van de huidige drie zwembaden zijn te hoog. Het streven is om op termijn een bezuiniging te realiseren van € 100.000 tot € 200.000 op de huidige (zwembaden)exploitatie.
Op voorhand kunnen we aangeven dat vervangende nieuwbouw daarbij geen optie zal zijn. Vervangende nieuwbouw zal tot veel hogere lasten leiden. Bezuinigen op de bestaande baden (in bedrijfsvoering en/of door verminderen aanbod) is realistischer.

Een andere mogelijkheid is inkoopbesparing door aan te sluiten bij gemeentelijke contracten met diverse leveranciers.
Een ander voorstel is zwembad de Watertoren in 2012 drie zomermaanden sluiten en het personeel bij zwembad de Ringberg inzetten.

 Opmerkelijk dat deze voorstellen in 2011 al genoemd werden, maar pas in 2014 werden ingevoerd na de gemeenteraadsverkiezingen.


Kosten terugbrengen 2
– Mogelijk sluiten van een overdekt- of openluchtbad.
Citaat pagina 36:

Een minder aantrekkelijk alternatief voor het terugdringen van zwembadkosten is het beëindigen van (de exploitatiebijdrage voor) een zwembad.
De eerste principiële keuze betreft een besluit
over het beëindigen van enerzijds een overdekt zwembad (waardoor aanbod vervalt van zwemlessen, verenigingzwemmen, et cetera) dan wel anderzijds het openluchtbad (waardoor dagrecreatie vervalt).

Overblijvende zwembadlocaties en -activiteiten, (her)ontwikkelingmogelijkheden en financiële consequenties dienen in tweede instantie te worden beoordeeld.

De Watertoren in Winschoten zal niet gauw gesloten worden. Scheemda kost bijna niets. Tja, dan blijft alleen sluiting van de Hardenberg over.

 

Kosten terugbrengen 3 – Andere opties
Citaat pagina 36:

Het valt niet uit te sluiten dat de zwembadexploitaties zich lenen voor substantiële exploitatieverbetering, waarmee de gemeentelijke kosten voor de zwembaden kunnen afnemen. Een exploitatie-doorlichting geeft hierover uitsluitsel.

Uiteindelijk leidde dit tot het rapport van onderzoeksbureau Coresta in mei 2014. Dat wordt uitgebreid besproken op de pagina [“Zwembad en sporthal “De Hardenberg” Finsterwolde – Bezuinigingsrapporten”].