Verschillen tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie

OnderwerpRekenkamerRekenkamercommissie
Samenstelling Eén of meer personen Vrij
Taken Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekenidem
Keuze onderzoeksonderwerpen Door rekenkamer bepaaldDoor rekenkamercommissie bepaald
Rapportage verplichtingen - bevindingen vastleggen
- wederhoor
- jaarverslag
Idem
Lidmaatschap raadsledenUitgesloten (= onverenigbaar)Vrij, regelen in de verordening
Benoeming Benoeming voor 6 jaar Vrij, regelen in de verordening
OntslagOntslag uitsluitend op grond van bepaalde wettelijke bepalingenVrij, regelen in de verordening
Ambtelijke ondersteuningWettelijk geregeldVrij, regelen in de verordening
BudgetDoor de raad vastgesteldIdem
Wettelijke grondslagHoofdstuk IVa GemeentewetHoofdstuk IVb Gemeentewet