Naast de gemeenteraad kent de gemeente ook 2 raadscommissies. In een raadscommissie worden onderwerpen voorbesproken, waarna er uiteindelijk in een raadsvergadering over wordt gestemd. In de commissies zelf worden dus geen besluiten genomen.

Gemeente Oldambt kent 2 raadscommissies:

-1- BMR (Bestuur, Middelen en Ruimte)
Belangrijkste onderwerpen zijn financiën, economische zaken en de bebouwde/onbebouwde omgeving.
Voorzitter is Jurrie Nieboer (fractievoorzitter PvhN).

-2- SWI (Samenleving, Werk en Inkomen)
Gaat met name over zaken als openbare orde, maatschappelijke en sociale zaken.
Voorzitter is Tim van Borselen (fractievoorzitter CDA)

 

In een commissie zitten alle raadsleden + maximaal 2 leden van iedere partij. Normaal gesproken vergaderen beide commissies apart, maar de laatste jaren zijn de agenda’s samengevoegd. Scheelt 1 avond vergaderen.
De onderwerpen worden bepaald door het zogenaamde presidium. Dat is een agendacommissie bestaande uit de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester), de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en de voorzitters van de beide raadscommissies SWI en BMI.

 

De raadsgriffier heeft als taak het administratief ondersteunen van de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffier is onafhankelijk en neutraal.

Na de gemeentesecretaris is de griffier de best betaalde ambtenaar binnen de gemeentelijke organisatie. Beide ruim € 100.000,-. Wanneer de verantwoordelijkheden van beide functies naast elkaar worden gelegd, lijkt die van de griffier wel erg zwaar overbetaald.