28-05-2018Raadsbesluit eervol ontslag griffier
Raadsbesluit diverse benoemingen
Raadsbesluit bestemmingsplan Zuiderveen 44 Winschoten
Raadsbesluit meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021
Raadsbesluit herziening grondexploitaties 2017
19-02-2018Renovatie zwembad de Hardenberg
Najaarsnota 2017 en Begrotingswijziging 2018 Omgevingdienst Groningen
Brede School Scheemda
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Verklaring van geen bezwaar Hoofdweg 24 te 't Waar
Cultuureducatie Oldambtster basisscholen
Begrotingsaanpassingen PG en Z 2017-2018
29-01-2018'De vangnetuitkering voor 2017'
Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer
verklaring geen bedenking Verlengde Ekamperweg 1 Oostwold
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Winschoten-Renselkade e.o.'
Vaststelling bestemmingsplan 'verlegging gasleidingen'
Nota van uitgangspunten Omgevingsplan Bad Nieuweschans
Verklaring van geen bedenkingen Zonnepanelenpark Finsterwolde
Verklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde
Herontwikkeling Poort van Winschoten