De Bond van Oldambtster Belastingbetalers, afgekort BOB, is uiterst zorgvuldig te werk gegaan bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

BOB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website en alle foto’s en teksten berust bij BOB of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BOB. Het gebruik van de informatie op deze site in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BOB.