Column Bard Boon 2011

De wethouder die uiteindelijk het Cultuurhuis in zijn portefeuille heeft, is Bard Boon. In 2011, dus 1 jaar nadat in 2010 besloten was tot het bouwen) schreef hij een column op de website van zijn partij (toen nog GroenLinks, nu PvhN) waarin hij zich uiterst kritisch uitliet over nieuwbouw. De achterliggende gedachte was, dat de gemeente in die tijd flink moest bezuinigen. Enkele citaten:

“In deze tijd van bezuinigingen zullen ‘fundamentele keuzes’ moeten worden gemaakt. Betekent dat alles wat tot nu toe is besloten, tegen het licht gehouden dient te worden, dus ook het Cultuurhuis.” De wethouder vindt dat de vraag gesteld moet worden of de gemeente zich een jaarlijkse last van minimaal drie miljoen euro (exploitatie- en kapitaallasten) kan veroorloven, terwijl op talloze terreinen fors bezuinigd moet worden.

Boon noemt het Cultuurhuis een prestigeproject voor een kleine vijf procent van de bevolking. Ook betwijfelt hij of het Cultuurhuis economisch gewin met zich mee zal brengen. ‘Als we bedenken dat een theater grotendeels in de avonduren open is, dan is het economisch voordeel voor de stad minimaal’, stelt Boon, die meer ziet in een aantal openluch-tevenementen, zoals het Waterbei-festival. “Vier keer een dergelijk evenement brengt zo’n 35-40.000 mensen naar de stad.” Boon ziet er meer in dat derden een theater gaan bouwen in Winschoten en dat dit pand vervolgens wordt gehuurd of gepacht door de gemeente.

Tot zover de wethouder.

Dat zijn in mijn ogen verstandige woorden. Zijn opmerkingen werden hem door het College niet in dank afgenomen. In de gemeenteraad probeerden VVD en D66 nog een discussie op gang te brengen, maar de overige partijen hielden allemaal hun mond.

Dat je als politicus soms dingen moet doen, waar je niet achter staat, is niet anders. Maar dit is een groot project met consequenties voor tientallen jaren. Als je daar niet achter staat, moet je laten zien dat je ballen hebt en opstappen. Helaas is wethoudertje spelen blijkbaar belangrijker.